Vol232浴巾遮不住完美的身体22P拉菲妹妹尤蜜荟

Vol232浴巾遮不住完美的身体22P拉菲妹妹尤蜜荟

黄酒亦专治停积,腹胁胀满,水肿气喘症。妇人忧思伤脾,又加郁怒伤肝,于是肝经之郁火内炽,下克脾土,脾土不能运化,致湿热之气蕴于带脉之间;而肝不藏血,亦渗于带脉之内,皆由脾气受伤,运化无力,湿热之气,随气下陷,同血俱下,所以似血非血之形象,现于其色也。

忌姜、椒、热物、生冷。 然死子在产门,塞其下口,有致母死之患,宜用推送之法,补血以生水,补气以生血,使气血两旺,死子可出而存母命也。

和脾胃,疗心腹气痛,妇人尤宜。用五倍子为末,白汤调服。

然而浊气之不降者,由于清气之不升也;提其气则清升而浊降,浊气降则腹中所存之物,即无不随浊气而尽降,正不必再用推送之法也。 用当归、丹皮以生血,血生则瘀难留也。

如停寒物日久,脾胃虚弱,恐药不能运用,可用揉按,炒神曲熨之,更妙。倘重用补阴之品,则以阴招阳,吾恐鬼胎虽下而鬼气未必不再侵,故必以补阳为上策,而血自随气而生也。

此治痰之要药也,上中下一身之痰,通治。脾胃气虚,则腰脐之气闭;腰脐之气闭,则带脉拘急,遂致牵动胞胎。

Leave a Reply