Vol327性感嫩模冰冰儿私房黑色内衣大尺度全脱秀35P爱蜜社

Vol327性感嫩模冰冰儿私房黑色内衣大尺度全脱秀35P爱蜜社

当归一钱 赤芍药一钱 麻黄八分 黄连一钱 荆芥八分 大黄一钱 栀   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后,去渣温服。 [26]从小肠俞行十九椎下,去脊中二寸,伏而取之,膀胱俞穴也。

淫欲受寒化成者,脓色稀白而腥,其水中有猪脂水油之状,此为败浆脓也。条文:白翳黄心内障证,四围白包内中黄,大小眦中微带赤,翳隐黑珠障内光,   肺肝风热冲于目,涩痛羞明泪似汤。

由风邪留于血脉相搏而成。 若儿大能食米面,身热皮红者,系腑热内蒸,湿气外乘之故,即名玉烂疮。

少阳三焦井关冲,寻至液门号为荥,俞元中渚阳池取,经合支沟天井中。[2]从少泽上行,手小指外侧本节前陷中,前谷穴也。

[2]跌打损伤,骨碎筋弯,指不能伸,以手捻其屈节,则指必舒直。条文:胎患小儿未出胎,热冲儿脑目生灾,护睛木香芩细射,川大黄与黑参偕。

然三脉皆后天水谷所化,胃气出于气街,会于胞中,与先天肾间动之真气,并行而充身者也。此证虽系好肉暴伤,然验脉法形证,亦可以定生死。

Leave a Reply