h动态图h动态图片视频

h动态图h动态图片视频

二层乃阳明所主,阳明主燥,外邪至此,化为燥邪,故恶热,法宜清凉,不可妄用温燥。若由真阳虚极,不能化生真阴,阴液已枯,其人定然少神气短,肌肤全无润泽。

况这团真气,也非草木灵根所能补得出来。此病家、医家近日之通弊也,尚多难尽。

此说省城最重,不知山野乡村小儿下地,大人常无药服,何况小儿,难道皆生疮,皆死亡了。此是阴气发潮,切不可妄用滋阴清凉之品,急宜大剂回阳,阳回则阴潮自灭。

多服自愈,切不可性急而信心不坚。 黄而无神,气弱之征。

[2]金原本作"食",据文义改。水停心下,时时荡漾,故如有物忡也。

今人动云阴虚火旺。细查坎阳,乃先天乾金真气所化,故曰金生水。

Leave a Reply